Handyink Danmark billiga bläckpatroner lasertonerHandyink Sverige billiga bläckpatroner lasertoner
Logga in
Handyink billiga bläckpatroner lasertoner
Handyink Danmark billiga bläckpatroner lasertonerHandyink Sverige billiga bläckpatroner lasertoner

Bläckpatroner

Minneskort och USB

Tips avseende användning av bläckpatroner

Hur man förvarar bläckpatroner
Bläck- och färgpatroner till din skrivare bör förvaras i rumstemperatur och inte utsättas för direkt solljus eller andra värmekällor. Öppna inte förpackningen eller ta bort tejp från bläckpatronens lufthål innan användning. Installera färgpatronen så snart som möjligt efter det att förpackningen har öppnats för att utskriftskvalitén skall bli så bra som möjligt. Vi rekommenderar att bläck- och färgpatroner används inom sex månader efter öppnandet.
Hur man installerar bläckpatroner
Var observant på när bläcket börjar ta slut. Då bör färgpatronen bytas omedelbart. Glöm inte att ta bort tejpen från bläckpatronens lufthål före installation. Eventuella andra transportskydd måste också tas bort. Normalt bör en rengöring av skrivhuvudet göras efter patronbyte.
Hur man hanterar bläckläckage
Det finns ett lufthål i bläckpatronen som bibehåller samma tryck inuti som utanför patronen. Om temperaturen ändras dramatiskt, expanderar luften inuti patronen och trycket ökar. Om hålet inte kan balansera trycket omedelbart, läcker bläck ut. Om detta händer behöver man torka bort överflödigt bläck och vänta en liten stund. Kom ihåg att inte vidröra bläckmunstycket vid rengöring.
Varför utskrifterna blir svaga och hur man åtgärdar det
 • Luft kommer in i färgpatronens hålighet och munstycke.
 • Skrivhuvudet är slitet eller skadat.
 • Felaktig skrivarinställning är gjord.
För att lösa problemet behöver man
 • Rengöra skrivhuvudet flera gånger. Om det trots detta inte fungerar, använd inte skrivaren på 2 timmar. Normalt återhämtar sig funktionen.
 • Byt ut skrivhuvudet.
 • Gör inställningar motsvarande medium.
Varför systemet visar att bläckpatronen inte är installerad
och hur man åtgärdar det
 • Power off status – skrivhuvudet kan inte skicka installationsmeddelande till chipet på den elektroniska menyn. Åtgärdas genom att trycka på pappersmataren under ett par sekunder tills skrivhuvudet flyttas tillbaka till utgångsläget, öppna locket, ta ut patronen och återinstallera den.
 • Bläckpatronen är i felaktigt läge. Om den nya bläck- eller färgpatronen befinner sig i felaktigt läge, kan skrivhuvudet inte få kontakt med munstycket. Skrivaren kommer att behålla tidigare inställning och kommer inte att kunna verifiera den nya installationen. Åtgärdas genom återinstallation.
 • Skrivhuvudet har åldrats och sensorn är för gammal. Den normala livslängden för skrivhuvudet är upp till 70 bläckpatroner. Åtgärdas genom att kontakta service.
Varför bläckpatronen har kort livslängd
 • Skrivaren används inte tillräckligt ofta - rengöringsprogram styrs från huvudchipet och är beroende av 3V batteriet för kraft efter skrivaren stängs av. Denna funktion försvinner efter 2-3 dagar om skrivaren är avstängd för länge. Funktionen ökar konsumtionen av bläck och förkortar bläck- och färgpatronens livslängd.
 • Missförstånd kring rengöringsprogrammets funktion – programmet används ofta felaktigt så fort utskriftskvalitén blir sämre. Det kan i själva verket finnas andra förklaringar till det icke tillfredsställande resultatet. Rengöringsprogrammet skall endast användas vid verkligt behov, annars förkortas livslängden hos bläck- och färgpatronen till din skrivare.
 • Felaktig DPI inställning – som bekant ger hög DPI hög utskriftskvalité. För normala utskrifter räcker 360 DPI, för högkvalitativa fotoutskrifter räcker 720 DPI. Använd inte alltid hög DPI, då det går åt mer bläck.
.
Allmänna råd rörande bläckpatroners livslängd
 • När färgpatroner används – balansera användningen av magenta, gul och cyan. Om fokus läggs på en färg och den tar slut medan de andra färgerna fortfarande finns kvar, kan skrivaren inte skriva ut.
 • Högre DPI – större bläckåtgång.
 • Ljusa färger konsumerar mindre bläck – mörka färger konsumerar mer bläck

Brands Brands Brands Brands Brands Brands Brands Brands